Mời TÔI HỌC XÂY DỰNG Ly Cà Phê

Nếu được các bạn ủng hộ tinh thần, THXD sẽ cố hỗ trợ các bạn nhiều hơn.

Các bạn có thể mời THXD ly cà phê bằng cách chuyển khoản vào các TK bên dưới, xem như tạo động lực hoặc trả phí dịch vụ (tùy theo bạn cảm nhận kết quả sau khi được hướng dẫn hoặc hỗ trợ từ THXD)

Paypal: dangtandung76.uah@gmail.com

Xin chân thành cám ơn đóng góp của bạn ủng hộ chúng tôi (admin BQT)

TÔI HỌC XÂY DỰNG